Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Karetka wpadła w poślizg jadąc do wypadku (ŻOŁDOWO, GM. DRAWSKO POM.)