Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Kolejnemu marketowi powiedzieli nie! (DRAWSKO POM.)