Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Zamiast uczyć się, protestowali (DRAWSKO POM.)