Tygodnik Łobeski - Szkoła w Siedlicach do likwidacji