Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Kaliska szkoła bliżej historii