Tygodnik Pojezierza Drawskiego - SZYKUJE SIĘ NAM ZNÓW - NA DRZEWA, ALE CORAZ ICH MNIEJ ! WYCINAJĄ !!!