Tygodnik Łobeski - Zmarł Teofil Mikulski – kronikarz łobeskich pawłodarczyków