Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Przydzielanie mieszkań komunalnych w Złocieńcu