Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Skarga i wezwanie odrzucone. Będzie fundusz sołecki