Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Poszli „Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego”