Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Powołania dyrektorów nowych jednostek