Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Nie ma w gminie pieniędzy, bo nie ci są zdolni do ich znalezienia