Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Niższe opłaty na targowisku