Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Burmistrz Ptak winien wydać decyzję odmowną, a on napiera (DRAWSKO POMORSKIE)