Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Hospicjum w Drawsku? Dlaczego nie! (DRAWSKO POM.)