Tygodnik Pojezierza Drawskiego - NIEBEZPIECZNY GRANIT W ZŁOCIEŃCU NA DEPTAKU (ZŁOCIENIEC. )