Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Trzy firmy wchodzą do gminy Drawsko, czwarta w drodze... (DRAWSKO POM.)