Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Uratowali mu życie (DRAWSKO POM. )