Tygodnik Pojezierza Drawskiego - KONCERT OKOLICZNOŚCIOWY (DRAWSKO POM.)