Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Szpitalowi nie grozi likwidacja, ale dobrze nie jest (DRAWSKO POM.)