Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Wpadła grupa złodziei (DRAWSKO POM.)