Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Burmistrz zarobki ma już zapewnione (DRAWSKO POM)