Tygodnik Pojezierza Drawskiego - O czym nie rozmawiają radni w Ostrowicach (OSTROWICE)