Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Ludność popegeerowską wyrzucono na margines życia społecznego (FELIETON)