Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Miastu i gminie niezbędne sprawne władze – powołajmy gabinet cieni (FELIETON)