Tygodnik Łobeski - Wyższa cena za wodę w gminie Radowo Małe (RADOWO MAŁE)