Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Drawszczanie do Łobza na kłusowanie... prądem (DRAWSKO POM..)