Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Małe szkoły do likwidacji? (DRAWSKO POM.)