Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Niższe opłaty na targowisku (DRAWSKO POM..)