Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Swój gorszy? (DRAWSKO POM.. )