Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Podróż życia 15-latków przerwana przez policjantów