Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Gmina dofinansowuje zakup sprzętu dla szpitala (DRAWSKO POM.)