Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Po roku rozpraw sądowych Jadwiga Micewska przywrócona do pracy w szpitalu