Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Takiej kampanii jeszcze u nas nie było