Wieści świdwińskie - Na argumenty odpowiada się insynuacjami, oczernianiem i plotkami ...