Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Są już pierwsi kandydaci na burmistrzów (POWIAT)