Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Auto przeleciało nad torami... Licznik stanął na 160 km/h (DRAWSKO POM.)