Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Przedszkola na sesji nadzwyczajnej