Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Powiat Drawski płaci, ale niewiele z tego ma (DRAWSKO POM.)