Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Na zakończenie występ i honory dla Parafialnego Chóru ECHO