Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Złodziej trafił do aresztu (DRAWSKO POM. )