Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Znaleziono łódź bez żeglarza