Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Uczył jazdy wbrew zakazowi