Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Z WOJSKA WCIELILI DO PRACY W KOPALNI