Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Kandydatów do komisji zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych