Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Pod rybakiem załamał się lód