Tygodnik Pojezierza Drawskiego - NA STOLARSKIEJ 1 KORNIKOM DOBRZE. O LUDZIACH SIĘ NIE MYŚLI.