Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Spotkał się rocznik 68 (DRAWSKO POM.)