Tygodnik Pojezierza Drawskiego - NIELETNI ZATRZYMANI W BERLINIE (DRAWSKO POM. - BERLIN)