Tygodnik Pojezierza Drawskiego - NASZ PAPIEŻ Z NAMI ZNÓW NAD DRAWĄ. I TAK BĘDZIE KAŻDEGO ROKU DOPÓKI RZEKA